מרכז הדקורציה - חנות חדשה

מרכז הדקורציה

רחוב הסדנא 7, ירושלים.

טלפון: 02-6728869
פקס.: 02-6727520
נייד: 050-5332849
נייד: 052-4422721

maxime10@017.net.il